Οι συνεργάτες αποτελούνται από 4 εταίρους από 3 χώρες της ΕΕ, που θεωρούνται ως λιγότερο συμπεριληπτικοί για τους ΛΟΑΤ+ πληθυσμούς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επισκόπηση για την ΛΟΑΤ+ κοινότητα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι συνεργάτες ειδικεύονται στο συγκεκριμένο θέμα του προτεινόμενου προγράμματος, έχοντας επίσης μια ευρωπαϊκή εμβέλεια στις δραστηριότητες τους, καθώς η επιλογή τους ήταν αποτέλεσμα προηγούμενων συνεργασιών και ήδη καθιερωμένων επαφών.