Projekt E.T.Ho.S. nastao je iz želje partnera za mijenjanjem ustaljenih stereotipa i predrasuda protiv LGBT osoba u EU kroz jedan od najmoćnijih izvora predstavljanja – medije.

Opći cilj projekta je educirati i osvijestiti novinare/ke i studente/ice novinarstva o fenomenu homofobije, transfobije i bifobije (HTB) u medijima te posebice ukazati na (in)direktnu (re)produkciju štetnih stereotipa protiv LGBT osoba/zajednice. To će u konačnici služiti glavnom cilju projekta, borbi protiv diskriminacije LGBT osoba u Grčkoj, Litvi i Hrvatskoj, pridobivanjem medija da koriste svoj utjecaj za suprotstavljanje štetnim stereotipima.

Obzirom na važnu ulogu medija u suzbijanju negativnih stereotipa o LGBT osobama i sprječavanju i suzbijanju diskriminacije temeljene na spolnoj orijentaciji, projekt je usmjeren na:

 • Novinare/ke i medijske stručnjake/kinje,
 • studente/ice novinarstva i
 • donositelji/ice odluka i javnih politika 

Kako bi se:

 • Povećala svijest i znanje novinara/ki i medijskih profesionalaca/ki i studenata/ica u Grčkoj, Litvi i Hrvatskoj o nediskriminirajućem prikazu LGBT osoba te kako bi se preveniralo i suprotstavilo reprodukciji homo/bi/transfobnih stereotipa putem medija
 • Obrazovnim institucijama osigurali poboljšani alati/materijali za predavanja koja bi bila uključiva za LGBT teme
 • Poboljšala zastupljenost LGBT ljudskih prava u medijima i političkim strankama
 • Povećala svijest o fenomenu homo/bi/transfobnog medijskog diskursa među donositeljima/icama odluka, profesionalcima/kama i javnosti u 3 zemlje

Aktivnosti projekta uključuju:

 • Izrada priručnika za izvještavanje o LGBT osobama za medijske stručnjake/kinje i studente/ice
 • Trening za novinare/ke i studente/ice novinarstva u Grčkoj, Litvi i Hrvatskoj
 • Zagovaranje i lobiranje te uklanjanje diskriminacije protiv LGBT osoba
 • Podizanje svijesti o homofobnom, transfobnom i bifobnom medijskom diskursu