Projektą įgyvendina 4 partneriai iš 3 Europos Sąjungos šalių, kurios, remiantis Pagrindinių Teisių Agentūros atliktos LGBT respondentų apklausos rezultatais, yra mažiausiai įtraukios LGBT žmonių atžvilgiu.

Visi projekto partneriai yra konkrečios projekto temos ekspertai, aktyviai veikiantys Europos Sąjungos lygmeniu. Projekto partneriai buvo parinkti remiantis sėkmingu ankstesniu bendradarbiavimu.