„E.T.HO.S.“ projektas inicijuotas dėl būtinybės pasipriešinti egzistuojantiems stereotipams ir nusistatymams prieš LGBT (lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius) žmones Europos Sąjungoje, siekiant sutelkti dėmesį į vieną svarbiausių reprezentavimo priemonių – žiniasklaidą.

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti žurnalistų ir žurnalistikos studentų sąmoningumą apie homofobijos, transfobijos ir bifobijos reiškinį žiniasklaidoje, ypatingą dėmesį skiriant tiesioginiam ar netiesioginiam neigiamų stereotipų LGBT žmonių atžvilgiu skatinimui. Taigi „E.T.HO.S.“ projektu siekiama pasipriešinti diskriminacijai prieš LGBT asmenis Graikijoje, Lietuvoje ir Kroatijoje, įgalinant žiniasklaidą pasipriešinti neigiamam LGBT asmenų reprezentavimui.

Atsižvelgiant į reikšmingą žiniasklaidos vaidmenį pasipriešinant negatyviems stereotipams LGBT asmenų atžvilgiu ir siekiant pateikti efektyvų atsaką diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos, projekto tikslinės grupės bus:

 • Žurnalistai ir žiniasklaidos profesionalai
 • Žurnalistikos studentai
 • Sprendimų priėmėjai 

Projektu siekiama:

 • Didinti žurnalistų ir žurnalistikos studentų informuotumą ir sąmoningumą apie homofobijos, bifobijos ir transfobijos reiškinius žiniasklaidoje bei tiesioginį ar netiesioginį stereotipų prieš LGBT asmenis skatinimą Lietuvoje, Graikijoje ir Kroatijoje
 • Suteikti aukštojo mokslo įstaigoms visą reikalingą medžiagą LGBT klausimais, kuri būtų įtraukta į žurnalistikos studentų mokymo programą
 • Užtikrinti etišką LGBT klausimų aptarimą žiniasklaidoje ir politinių partijų komunikacijoje
 • Didinti visuomenės sąmoningumą apie homofobijos, bifobijos ir transfobijos reiškinius žiniasklaidos diskurse trijose Europos Sąjungos šalyse.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Komunikacijos LGBT klausimais vadovas žiniasklaidos profesionalams ir žurnalistikos studentams
 • Mokymai žurnalistams ir žurnalistikos studentams Lietuvoje, Graikijoje ir Kroatijoje
 • LGBT žmogaus teisių advokacija ir sąmoningumo apie LGBT žmonių patiriamą diskriminaciją didinimas
 • Sąmoningumo apie homofobijos, bifobijos ir transfobijos reiškinius žiniasklaidoje didinimo veiklos